Evenementenfotografie

Onze evenementenfotografie is een speciale bedrijfstak binnen Greenscreen Events. Greenscreen Events heeft namelijk twee specialisaties, namelijk de greenscreenfotografie en de evenementenfotografie. Evenementenfotografie hebben wij onderverdeeld in twee onderdelen, namelijk fieldfotografie en partyfotografie. Onder fieldfotografie verstaan wij het maken van foto’s op een evenement. Een evenement bijvoorbeeld in de vorm van een festival. Bij partyfotografie ligt de focus op het maken van foto’s van bedrijfsfeesten.

Publieksevenements